رپِ فا مریضه من میدم «نسخه»

پیش خریدِ دیجیتالیِ مجموعه ی بلند «نسخه» از «هیپهاپولوژیست» و «کاگان»

پیش خرید این مجموعه
  • بعد از پرداخت کد پیگیری را دریافت نکرده ام ؟

    بعد از پرداخت می بایست گزینه ی بازگشت به سایت پذیرنده را زده تا به سایت بازگردید و کد رهگیری خود را دریافت کنید، و اگر صفحه را ببندید خرید شما ثبت نمی شود و مبلغی به حساب شما برگشت نخواهد خورد .

  • آیا قابلیت استرداد وجه وجود دارد ؟

    خیر، کد رهگیری صادر شده به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد .

  • بعد از پرداخت کد پیگیری را دریافت نکرده ام ؟

    بعد از پرداخت می بایست گزینه ی بازگشت به سایت پذیرنده را زده تا به سایت بازگردید و کد رهگیری خود را دریافت کنید، و اگر صفحه را ببندید خرید شما ثبت نمی شود و مبلغی به حساب شما برگشت نخواهد خورد .

در صورت حل نشدن مشکل، می توانید به تیم پشتیبانی پیام دهید، به دلیل حجم بالای پیامها لطفا تا پاسخ دادن پشتیبانان صبور باشید